Нийгмийн сайн сайхны төлөө бүтээгдэх “ДУВА” богино хэмжээнихй кино наадам