“Амьдрах сайхан”

Нийгмийн сайн сайхны төлөө бүтээгдэх ДУВА богино хэмжээний кино наадмын шилдэг бүтээл “Амьдрах сайхан”