Нийгмийн сайн сайхны төлөө “ДУВА” богино хэмжээний кино наадамд ирсэн бүтээл “урам зоригийн түүх”

Нийгмийн сайн сайхны төлөө “ДУВА” богино хэмжээний кино наадамд ирсэн бүтээл
“урам зоригийн түүх”

Хөх зэв

Нийгмийн сайн сайхны төлөө "ДУВА" богино хэмжээний кино наадамд ирсэн бүтээл "урам зоригийн түүх"

Posted by Эерэг эхлэл . on Friday, December 7, 2018