ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ЭМ ОЛГОХ ЭМИЙН САНГУУДЫН ЖАГСААЛТ

Нийслэлийн зургаан дүүрэгт Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлттэй үнээр эм олгох эмийн сангуудын жагсаалт гарчээ.

Жороор олгох хөнгөлөлттэй эм авахдаа, иргэний үнэмлэх, жрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд амбулаторийн картыг үзүүлэх юм байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх дүүргийн эмийн сангууд