Жимс, хүнсний ногооны кодыг хэрхэн тайлах вэ?

Жимсэн дээр наасан шошго нь маш их мэдээлэл агуулсан байдаг. Эдгээр кодны тусламжтайгаар уг жимсний гарал үүсэл болох органик эсвэл, генетикийн өөрчлөлттэй эсэхийг мэдэж авахад хялбар юм.

3 буюу 4-өөр эхэлсэн кодтой бол БОРДОО АШИГЛАСАН

9-өөр эхэлсэн кодтой бол ОРГАНИК

8-аар эхэлсэн кодтой бол ГЕНИЙН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ