НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:

НЭМҮТ-ийн ТЗШУА-ны дарга Р.Даваадорж, 99185473,

ЭМЯ-ны хэвлэл мэдээллийн ажилтан Т.Амаржаргал 99179899.

.