ШАХМАЛ ТҮЛШ ТҮЛЭХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

 

,

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР