НЭЭЛТТЭЙ ЗАР

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр -4 төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллах мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж байна.

Ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллахыг хүссэн мэргэжилтний  материалыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 13 цаг хүртэл Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 900 тоотод авна.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Диплом, гэрчилгээний хуулбар
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Сонгинохайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллах мэргэжилтэнүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага:

 1. ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Хүний их эмч

Мэргэшил

·         Эрүүл мэндийн удирдлага, Эмнэлгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн

·         Эрүүл мэндийн удирдлагын зэрэгтэй бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

Хүний их эмчийн мэргэжилтэй

Мэргэшил

·         Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн

·         Мэргэжлийн зэрэгтэй бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. СУВИЛАХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Сувилагч мэргэжилтэй;

Мэргэшил

·         Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн

·         Мэргэжлийн зэрэгтэй бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эдийн засаг, санхүүгийн мэргэжилтэй;

Мэргэшил

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан,

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ЧАНАР, ХАЛДВАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Хүний их эмч мэргэжилтэй;

Мэргэшил

·         Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн

·         Мэргэжлийн зэрэгтэй бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. НЯГТЛАН БОДОГЧ

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эдийн засаг, санхүүгийн мэргэжилтэй;

Мэргэшил

Мэргэшсэн нягтлан бодогч;

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эрүүл мэндийн болон эрх зүйч мэргэжилтэй;

Мэргэшил

Хүний нөөцийн чиглэлээр мэргэшсэн;

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ЭМНЭЛГИЙН БУС ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эрүүл мэндийн болон санхүүгийн мэргэжилтэй;

Мэргэшил

Санхүү бүртгэлийн чиглэлээр мэргэшсэн;

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАРУИЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, ашиглалтын инженер;

Мэргэшил

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан;

Туршлага

·         Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

·         Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын сургалтыг хийж байсан туршлагатай

 1. БАРИЛГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Барилгын, дулааны, хөргөлт сэлгэлтийн инженер;

Мэргэшил

·         Барилгын, дулааны, хөргөлт сэлгэлтийн чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно.

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

 1. БАРИЛГЫН ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Барилга, сантехникийн инженер;

Мэргэшил

·         Барилга, сантехникийн чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

 1. ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Цахилгааны инженер;

Мэргэшил

·         Цахилгааны чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу талтай

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

 1. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Мэдээлэл технологийн инженер;

Мэргэшил

·         Мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлсэн

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан