“Эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлцгээе!” супер нян, антибиотикт тэсвэртэй нян