Шинэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх зөвлөмж

Эрүүл мэндийн яамнаас Шинэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх зөвлөмжийг хүргүүлж байна.