Шууд: Гэр хорооллын өрхүүдийн нүхэн жорлон, эзэмшлийн 0,7 га талбайг ариутгана