Шууд: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид хуралдаж байна

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид хуралдаж байна.
Өнөөдрийн хуралдаанаар:
• Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийх,
• “Нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах” дэд хөтөлбөр батлах тухай,
• Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газрын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тухай,
• Нийтийн эдэлбэр газрын байршил хэмжээг тогтоох тухай,
• Хөрөнгө бүртгэн авах тухай,
• Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай зэрэг асуудлуудаар хэлэлцэж байна.
2020.03.31