АУ-ны доктор, вирус судлаач Д.Дармаа; COVID-19 Лабораторийн судалгаа