Ковид-19!!! Ковид-19 ба ЗООНОЗЫН өвчин. Д.Цэрэнноров, Биологийн ухааны доктор