“Ковид-19” өвчний үүсгэгч коронавирусийн халдварлах механизм

“Ковид-19” өвчний үүсгэгч коронавирусийн халдварлах механизм, АШУҮИС-ийн мэргэжилтэн, АУ-ны доктор Д.Мандахнаран