Ковид-19!!! 0-5 насны хүүхдийн сэтгэл зүйн зөвлөмж.

Х. Цэндсүрэн СЭМҮТ-ийн Хүүхэд, өсвөр үeийн клиникийн эмч