ШУУД : “Урт цагаан” үйлчилгээний төвийг дахин төлөвлөх болсон талаар мэдээлэл хийж байна