Хөдөлмөрийн дэвтэрт бичигдсэн ААН, байгууллагын нэрийн өөрчлөлтийн тухай УБЕГ-аас олгодог лавлагааг 10 дугаар сарын 1-нээс зогсооно

Иргэний тэтгэвэр тогтоолгохтой холбоотойгоор хөдөлмөрийн дэвтэрт бичигдсэн аж ахуйн нэгж болон байгууллагын нэрийн өөрчлөлтийн тухай УБЕГ-аас олгодог лавлагааг 2020 оны 10 дугаар сарын 1-нээс эхлэн зогсоохоор болжээ.

Иймд лавлагааны хүсэлтийг хүлээж авахгүй гэж УБЕГ-аас мэдээллээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас энэ тухай шийдвэрийг аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын газар, хэлтсүүдэд хүргүүлсэн байна.

x974.jpg" width="678" />