“Сэлэнгээр орж ирсэн ТИР машины хоёр жолооч, Улаанбаатарын голомтын ойрын хавьтлын нэг хүний 3 дахь шинжилгээгээр коронавирус илэрлээ”