Шууд: Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийж байна