“Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын барилгыг ирэх жилээс угсарч эхэлнэ”

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын гүйцэтгэгч энэ сард тодрох бөгөөд ирэх жилээс барилгыг угсарч эхэлнэ гэв. Ингэснээр Баруун бүсийн эрчим хүчний хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчээр бүрэн хангах боломжтой гэж үзэж байгаа юм.

Ховд гол, Шижигтийн хавцалд уг УЦС-ыг барих бэлтгэл хангагдсаныг Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх мэдэгдсэн ба энэ сарын 25-нд тендер зарлан, гүйцэтгэгчээ шалгаруулна.

Эх сурвалж: ЭЦА