Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь

Энэ долоо хоног буюу 2021 оны хоёрдугаар сарын 08-12-ны теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна.

Үүнд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, насан туршийн боловсролын теле хичээлүүд багтсан байгаа билээ.

Теле хичээлийн хуваарийг econtent.edu.mnсайтын хичээлийн ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ хэсэгт байршуулдаг боллоо. Мөн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын интерактив хичээлийг ЭНД дарж хийх боломжтой.