Хоёрдугаар сарын 15-19-ний теле хичээлийн ХУВААРЬ

 

Хоёрдугаар сарын 15-19-ний теле хичээлийн хуваарийг танилцуулж байна. Уг хуваарьт сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, насан туршийн боловсролын теле хичээлүүд багтсан болно.