ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ГАДНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ТАЛТАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДАВ