Энэ долоо хоногийн ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Энэ долоо хоногийн буюу 2021 оны гуравдугаар сарын 01-05-ны өдрүүдийн теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна. Үүнд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, насан туршийн боловсролын теле хичээлүүд багтсан болно.