Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь /4-р сарын 5-9/

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын гуравдугаар улирлын хичээл өнөөдрөөс эхэлж байна.Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан сургуулийн өмнөх боловсролын, 1-12 дугаар ангийн болон тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна.